HER İYİLEŞME FAZINDA EVREYE UYGUN YARA TEDAVİSİ

Akut veya kronik yaraların tedavisi hassas bir yaklașım ile ilgili yara sargılarının yaranın iyileșme fazlarına titizlikle uyarlanmasını gerektiren bir prosedürdür. Çünkü geçerli ilke, olası enfeksiyonların önlenmesi ve yara iyileșmesinin etkin, sürdürülebilir ve hasta açısından koruyucu bir șekilde gerçekleștirilmesidir. L&R, Suprasorb ürün çizgisi ile klinikte ve muayenehanede faaliyet gösteren hekimlere ve bakım personeline, enfeksiyon olsun veya olmasın, yara iyileșmesinin tüm fazları ile tüm eksüdasyon dereceleri dahil olmak üzere Nemli Yara Tedavisi kapsamına giren tüm unsurları içeren birbirine titizlikle uyarlanmıș bütünsel bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Böylece, hastaya tüm iyileșme sürecinde Nemli Yara Tedavisi ilkelerinin gerektirdiği en iyi destek sağlanır. Nemli yara sargıları iyileșmeyi hızlandıran süreçler için uygun ortam sağlar. L&R, yara tedavisi alanında yürüttüğü yoğun araștırmalarla en yeni gelișmelere tekabül eden ürünleri sunmaktadır. Uygulayıcı açısından bunun avantajı hastalarına en iyi bakımı sağlamak için gereken her șeyi tek elden temin etmesidir.